#matura2018 (10) Jak to powiedzieć po włosku, czyli przydatne zwroty na egzamin ustny z języka włoskiego.

Nikt nie będzie wymagać od Was byście byli Cyceronami na egzaminie ustnym z języka obcego. Niemniej jednak ważne jest by dobrze użyć pewnych zwrotów, dobrze je dobrać i użyć w odpowiedniej sytuacji. Nie ma co. Egzaminatorzy bardzo uważnie będą Was słuchać i ocenią każdą dobrze użytą frazę. Nie będą skupiać się na błędach (no chyba, że popełnicie jakiś kardynalny, ale w to nie wierzę skoro się uczyliście). Bardziej skupią się na tych poprawnych. Jakich? Takich typowych dla wypowiedzi ustnej. Takich jakie znajdziecie poniżej. I wiecie co? To nie tylko zwroty na maturę. Warto ich używać w życiu codziennym kiedy będziecie posługiwać się językiem Dantego. Na końcu notki znajdziecie wszystkie zwroty w wersji PDF do ściągnięcia.

Tutaj –> KLIKNIJ W TEN LINK przeczytacie jak wygląda, jak przebiega egzamin ustny z języka włoskiego (i w ogóle z języka obcego).

In bocca al lupo!

 

PRZYDATNE ZWROTY NA MATURĘ USTNĄ
Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

Opis obrazka

 • In questa foto c’è / ci sono… – Na tym obrazku jest / są..
 • In primo piano… – Na pierwszym planie…
 • Sullo sfondo (c’è il mare che è)… – W tle (jest morze, które jest)…
 • A destra… – Po prawej stronie…
 • A sinistra… – Po lewej stronie…
 • In alto… – Na górze…
 • In basso… – Na dole…
 • Probabilmente sono… – Prawdopodobnie są…
 • Sembra che… – Zdaje się, że…
 • Al centro della foto…- po środku zdjęcia…
 • Possiamo vedere (due persone che)…- Możemy zobaczyć (dwie osoby, które)…
 • Secondo me, queste persone sono…- Według mnie te osoby są…
 • Il tempo è bello…/forse è domenica – pogoda jest ładna…/może jest niedziela
 • In questa foto ci sono alcune,-i (tu rzeczownik w liczbie mnogiej, który uzgadniamy z alcuno)…- na tej fotografii znajduje się kilka, kilku, kilkoro…
 • Secondo me, si trovano in un museo, perché…- Według mnie znajdują się w muzeum, ponieważ…
 • Il bambino a sinistra/a destra è…- Dziecko po lewej/po prawej jest…
 • In questa foto c’è una coppia…- Na tym foto jest para…
 • Si trovano in una spiaggia/al mare…- Znajdują się na plaży/nad morzem…

Budowanie wypowiedzi

 • Prima di tutto… / Soprattutto… – Przede wszystkim…
 • Inoltre… – Ponadto…
 • D’altra parte… – Z drugiej strony…
 • Comunque… – Jednak…
 • Secondo alcuni… – Według niektórych…
 • Vale la pena dire che… – Warto powiedzieć, że…
 • Non è senza importanza che… – Nie jest bez znaczenia, że…
 • Nonostante tutto… – Mimo wszystko…
 • Prendendo in considerazione… – Biorąc pod uwagę…
 • Invece… – Natomiast…
 • Infatti… – Rzeczywiście…
 • Anzi… – Co więcej…
 • In questo momento sta parlando… – W momencie mówiąc…
 • Forse…- Może…
 • Sono un appasionato di…- Jestem pasjonatem, wielbicielem…
 • Sono un amante di…- Jestem miłośnikiem…
 • A mio avviso…- Moim zdaniem…
 • Qualcuno mi ha detto che…- Ktoś mi powiedział, że…
 • In conseguenza… – W rezultacie…
 • Nel caso in cui… – W przypadku, gdy (w którym)…
 • Tutto sommato… – Podsumowując…
 • Alla fine… – W końcu…
 • In conclusione… – Podsumowując…

Wyrażenie opinii

 • Secondo me… – Według mnie…
 • Penso che… – Myślę, że…
 • Mi pare che… – Wydaje mi się, że…
 • Ho impressione che… – Mam wrażenie, że…
 • Sono convinto che… – Jestem przekonany, że…
 • A mio parere… – Moim zdaniem…
 • Non sembra…- Nie wydaje się…
 • Voglio dire che… – Chodzi mi o to, że…
 • A dire il vero… – Prawdę mówiąc…
 • Non c’è dubbio che… – Nie ma wątpliwości, że…
 • Una cosa essenziale è…- Rzeczą najważniejszą jest…

Zgadzanie się

 • Sono d’accordo… – Zgadzam się…
 • Sì, è vero…- Tak, to prawda
 • Infatti…- Istotnie
 • Esattamente…- Dokładnie
 • Hai ragione – Masz rację
 • Sono della stessa opinione – Jestem tego samego zdania
 • È vero che… – To prawda, że…

Wyrażanie innego zdania

 • Non sono d’accordo… – Nie zgadzam się…
 • Non hai ragione – Nie masz racji
 • Hai torto – Nie masz racji
 • Non sono convinto… – Nie jestem przekonany…
 • Non mi sembra probabile che… – Nie wydaje mi się prawdopodobne, że…
 • Non è vero che… – To nieprawda, że…
 • Non la vedo così…- Ja tego tak nie widzę…
 • Non sono d’accordo con la tua (sua) versione perché…- Nie zgadzam się z Twoją (Pana, Pani) wersją ponieważ…

Wyrażanie niezdecydowania

 • Non sono sicuro… – Nie jestem pewien…
 • Non lo so… – Nie wiem…
 • Non ho alcuna esperienza… – Nie mam żadnego doświadczenia…
 • Non ho una pallida idea… – Nie mam zielonego pojęcia…
 • Non sono certo, ma suppongo che… – Nie jestem pewien, ale przypuszczam, że…

Przydatne zwroty na maturę ustną z języka włoskiego (wersja PDF)

Reklamy

#matura2018 (2) – rodzajnik + słownictwo – człowiek cz. 1

Zapraszam na pierwszy wpis dotyczącego gramatyki i słownictwa z języka włoskiego. Materiał może posłużyć do powtórek do matury z języka włoskiego, jak również do powtórek materiału dla samego siebie, a także do nauki dla początkujących.
Wpis powstał głównie z myślą dla członków fejsbókowej grupy –> MATURA – język włoski, do której serdecznie zapraszam.

Dziś zajmiemy się rodzajnikiem włoskim, jego odmianą oraz użyciem. Ilość teorii może na początku przerazić, ale wierzcie mi, że to tylko pozory. Porządnie się wczytajcie w tekst. Jak już to zrobicie to zapraszam do wykonania ćwiczeń, które znajdziecie na końcu notki, które są pod postacią linków do stron, które otwierać się będą w nowym oknie.

Zapraszam także do zapoznania się ze słownictwem, które dziś dotyczyć będzie człowieka, a konkretniej jego wyglądu, charakteru i opisu części ciała. Jest to I z dwóch części listy słówek. Link również znajdziecie na końcu notki.

Listę słówek oraz poniższy wpis dotyczący rodzajnika znajdziecie na końcu notki pod postacią pliku pdf. Zawsze będzie on w plikach, tak aby można było sobie go ściągnąć i wydrukować. Pomyślałem, że tak będzie wygodniej dla wszystkich, którzy chcą sobie kompletować tego typu wpisy 🙂

Całościowy Plan Działania na przyszłe tygodnie znajdziecie w tym wpisie –> KLIKNIJ TUTAJ.

Rodzajnik

Rodzajnik [articolo] jest jednym z określników, czyli wyrazów gramatycznych. Poprzedza rzeczownik i służy do zaktualizowania go w tekście, a więc do nadania mu znaczenia dokładnie określonego. Rodzajnik pozostaje z rzeczownikiem w ścisłym związku gramatycznym, zgadzając się z nim w rodzaju i liczbie.

W języku włoskim wyróżniamy trzy typy rodzajników:
1. określony [articolo determinativo]
2. nieokreślony [articolo indeterminativo]
3. cząstkowy [articolo partitivo]

RODZAJNIK OKREŚLONY

rodzaj męski

rodzaj żeński

liczba pojedyncza

il, lo, l’

la, l’

liczba mnoga

i, gli

le

Użycie:

il
przed rzeczownikami rodzaju męskiego liczby pojedynczej, rozpoczynających się od spółgłoski, z wyjątkiem s przedspółgłoskowego, gn, pn, ps, sc, x, z oraz spółsamogłoski i (wymawianej jak j): il ladro, il figlio

lo
przed rzeczownikami rodzaju męskiego liczby pojedynczej zaczynającymi się od s przedspółgłoskowego, gn, pn, ps, sc, x, z oraz od półsamogłoski i (wymawianej jak j): lo stivale, lo, sciame, lo sport, lo zio, lo psicologo, a także przed wyrazami obcego pochodzenia: lo pteroide

l’
przed rzeczownikami rodzaju męskiego i żeńskiego liczby pojedynczej zaczynającymi się od samogłoski: l’amico, l’anima, l’ombrello, l’acqua

la
przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej, zaczynającymi się od spółgłoski: la sorella, la finestra, la strada, la lingua

i
przed rzeczownikami rodzaju męskiego liczby mnogiej, w tych samych sytuacjach, co rodzajnik il: i ladri, i figli

gli
przed rzeczownikami rodzaju męskiego liczby mnogiej, zaczynającymi się do samogłoski, s przedspółgłoskowego, gn, ps, sc, x, z oraz od półsamogłoski i (czytanej jak j): gli amici, gli spaghetti, gli zii, gli errori

le
przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego liczby mnogiej: le amiche, strade, le sorelle

Rodzajnika określonego używa się także przy:

 • rzeczownikach, o których była przedtem mowa:
  1. Un corteo di circa duemila pubblici funzionari si è formato stamani davanti al municipio.
  2. Il corteo è arrivato verso mezzogiorno davanti al minister delle finanze.
  1. (jakiś) Pochód złożony z około dwu tysięcy funkcjonariuszy publicznych uformował się dzisiaj rano przed magistratem.
  2. Około południa pochód (o którym mówiłem w pierwszym zdaniu) przybył pod ministerstwo finansów.
 • rzeczownikach oznaczających coś względnie znanego:
  ha perso il treno – spóźnił się pociąg
 • rzeczownikach abstrakcyjnych:
  Roma ereditò la musica dalla Grecia – Rzym przejął muzykę z Grecji
 • rzeczownikach, do których bez zmiany sensu zdania można dodać ‘każdy’ lub ‘wszyscy’:
  l’uomo è mortale – człowiek jest śmiertelny = każdy człowiek jest śmiertelny
 • przed nazwami własnymi takimi jak rzeki, jeziora, kontynenty, kraje, regiony, pasma górskie, duże wyspy, nazwami stron świata
 • przed nazwami dyscyplin sportowych, instrumentów, tańców, języków obcych
 • przy nazwach statków, nazw świąt
 • w przydomkach lub przezwiskach używanych zamiast nazwisk można użyć rodzajnik określonyil Botticelli – Alessandro di Mariano Filipepi; il Veronese – Paolo Caliari

RODZAJNIK NIEOKREŚLONY

rodzaj męski

rodzaj żeński

liczba pojedyncza

un, uno

una, un’

liczba mnoga

Użycie:

un, una
przed rzeczownikami rodzaju męskiego lub żeńskiego – we wszystkich innych przypadkach: un calcolatore, un foglio, un libro, un quadro / una casa, una sorella, una strada, una nipote

un’
przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej, zaczynającej się od samogłoski: un’amica, un’ombra’, un’arancia

uno
analogicznie do rodzajnika określonego lo – przed rzeczownikami rodzaju męskiego liczby pojedynczej zaczynającymi się od s przedspółgłoskowego, gn, pn, ps, sc, x, z oraz od półsamogłoski i (czytanej jak j): uno pneumatico, uno psicologico, uno zaino, uno xerografo

Rodzajnika nieokreślonego używa się gdy:

 • mówimy o osobach lub rzeczach bliżej nieokreślonych, nieznanych
 • rodzajnik nieokreślony może być użyty zamiast rodzajnika określonego, gdy ten może być zastąpiony przez ‘ogni’ – ‘każdy’:
  un uomo non deve piangere – (każdy) mężczyzna nie powinien płakać
 • w zdaniach wykrzyknikowych rodzajnik nieokreślony ma nieraz zabarwienie uczuciowe:
  c’era una luna! – ale był księżyc!
 • gdy łączymy rzeczownik z przymiotnikiem:
  un libro interessante – (jakaś) interesująca książka
  un attore famoso – (jakiś) sławny aktor
 • rodzajnik nieokreślony zawiera w sobie także funkcję liczebnika:
  ho un gatto e due gatte – mam jednego kocura i dwie kotki

RODZAJNIK CZĄSTKOWY

rodzaj męski rodzaj żeński
liczba pojedyncza del, dello, dell’ della, dell’
liczba mnoga dei, degli delle

Rodzajnik cząstkowy [articolo partitivo] składa się z przyimka di oraz form rodzajnika określonego il-lo-l’-la-i-gli-le

Znaczenie:

 • rodzajnik cząstkowy w liczbie pojedynczej znaczy tyle, co: ‘trochę’, ‘nieco’ i mówi
  o nieokreślonej ilości czegoś, o czym mówimy:
  Compro del pane e del burro – Kupuję chleb i masło (nieokreśloną ich ilość)
  Vuoi dell’acqua? – Chcesz (trochę) wody?
 • w liczbie mnogiej znaczy tyle, co: ‘jacy’, ‘jacyś’, ‘niektórzy’, ‘niektóre’, ‘kilku’, ‘kilka’:
  Ci sono dei clienti nel negozio – W sklepie są (jacyś) klienci
  Ho delle amiche in Francia – Mam kilka przyjaciółek we Francji
 • niekiedy uważany jest za formę liczby mnogiej rodzajnika nieokreślonego:
  Laura è una chiacchierona – Le due ragazze sono delle chiacchierone
 • zamiast rodzajnika cząstkowego przed rzeczownikami niepoliczalnymi możemy użyć wyrażeń przyimkowych lub rzeczowników określających ilość:
 • un po’ di – trochę
 • un chilo di – kilogram
 • un litro di – litr
 • un metro di – metr
 • una scatola – puszka, pudełko
 • una lattina – puszka
 • una botiglia – butelka
 • un barattolo – słoik
 • un pachetto – paczka
 • UWAGA! Kiedy używamy wyrażeń przyimkowych przy określaniu ilości, pamiętajmy, że przyimek di nie łączy się z rodzajnikiem określanego rzeczownika:
  un chilo DI patate – un chilo DELLE patate

KIEDY UŻYWAMY RODZAJNIKA, A KIEDY MOŻEMY GO OPUŚCIĆ?

 • przed rzeczownikami oznaczającymi pokrewieństwo:
  mio padre, tua madre, sua sorella, nostro fratello, vostra figlia, sua moglie

UWAGA! rodzajnik musi być użyty z rzeczownikami oznaczającymi pokrewieństwo
w wypadku, gdy:
1. są użyte w liczbie mnogiej: i miei genitori, le tue sorelle
2. są użyte w połączeniu z przymiotnikiem lub są określone w inny sposób: la nostra cara madre, il tuo zio di Palermo
3. są użyte w formie zdrobniałej lub zgrubiałej: la tua sorellina, la nostra mamma
4. przed loro: il loro padre, la loro madre

 • przed rzeczownikami poprzedzonymi rodzajnikiem cząstkowym lub zaimkiem przymiotnym nieokreślonym:
  alcuni, molti, tanti, troppi, pochi
 • przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, jeśli w liczbie pojedynczej poprzedzałby je rodzajnik nieokreślony:
  Un libro e un quaderno erano per terra. Libri e quaderni erano per terra. – Książki i zeszyty leżały na podłodze.
  Ho un libro interessante. Ho libri interessanti. – Mam interesujące książki.
 • przed rzeczownikami w wołaczu (tryb rozkazujący):
  Entri, signore! – Proszę, niech Pan wejdzie!
 • przy wyliczaniu większej liczby rzeczowników, gdy przed rzeczami wyliczanymi stoi lub mógłby stać dwukropek:
  Nel giardino c’erano (:) bambini e adulti, donne e uomini. – W ogrodzie były dzieci i dorośli, kobiety i mężczyźni.
  ale: Eva vuole una gomma, una matita, un guaderò e dei pennarelli. – Ewa chce gumkę, ołówek i flamastry.
 • po przyimkach DI i DA:
  la Facolta di Storia – Wydział Historii
  l’insegnante d’italiano – nauczyciel włoskiego
  un chilo di caramelle – kilogram cukierków
  un vestito da sera – suknia wieczorowa
  la sala da pranzo – pokój jadalny
 • w wyrażeniach przysłówkowych sposobu, złożonych z przyimka
  i rzeczownika
  in fretta – pospiesznie, w pośpiechu
  con grande piacere – z wielką przyjemnością
  senza valore – bez wartości
  con pazienza – cierpliwie
  per mia fortuna – na szczęście dla mnie
  per (ad) esempio – na przykład
  senza fretta – bez pośpiechu
 • przed nazwami środków transportu, jeśli nie są jednoznacznie określone:
  in macchina – samochodem
  in treno – pociągiem
  ale: con la macchina di Pietro – samochodem Piotra
 • rodzajnik opuszcza się przed nazwami geograficznymi:
  przed nazwami miast:
  Firenze – Florencja
  Varsavia – Warszawa
  UWAGA! Rodzajnik stawia się go jedynie wówczas, gdy nazwy miast występują z przymiotnikiem:
  la famosa Cracovia – słynny Kraków
  l’antica Roma – starożytny Rzym
  la Bella Vienna – piękny Wiedeń
  przed konkretnymi nazwami placów i ulic:
  Mario va alla piazza del teatro.
  ale: Mario abita in piazza Repubblica
  po przyimku: IN, jeśli nazwy geograficzne rodzaju żeńskiego zakończone na: -A:
  l’Italia – in Italia – nell’Italia
  la Toscana – in Toscana
  la Sicilia – in Sicilia – nella bella Sicilia
  WYJĄTKI stanowią nazwy zawierające rodzajnik:
  la Mecca – Mekka
  iI Cairo – Kair
  l’Avana – Hawana
  nazwy: miast, miasteczek, wsi i wysp są zawsze rodzaju żeńskiego, wyjątek stanowi:
  iI Cairo
  il Madagascar
  nazwy: państw, rzek, gór, regionów, części świata, dużych wysp występują z rodzajnikiem:
  Włochy – l’Italia
  Alpy – le Alpi
 • przed niektórymi określeniami czasu:
  1. przed nazwą najbliższego dnia tygodnia (także w przeszłości):
  Sabato sono stato al cinema. – W ostatnią sobotę byłem w kinie.
  2. w dacie, przed nazwą dnia tygodnia:
  Oggi è il 25 novembre 1991, domenica. – Dziś jest 25 listopada 1991 roku, niedziela.
  UWAGA! rodzajnik określony stawia się:
  1. dla zaznaczenia, że czynność powtarza się we wskazany dzień:
  II sabato vado al cinema. – W każdą sobotę chodzę do kina.
  2. dla podkreślenia, że chodzi o określony dzień:
  Era la prima domenica del mese. – To była pierwsza niedziela miesiąca.
  UWAGA! rodzajnik nieokreślony stawia się, gdy dzień nie jest bliżej określony:
  Era una domenica di maggio. – To było w majową niedzielę.
 • po słowie come – w znaczeniu „jako
  Vorrei lavorare come interprete. – Chciałbym pracować, jako tłumacz kabinowy.
 • przed imionami własnymi:
  Marco e Pietro sono amici. – Marek i Piotr są przyjaciółmi.
 • przed nazwiskami:
  È venuto Rossi. – Przyszedł pan Rossi.
  ale: II signor Rossi. – Pan Rossi.
  UWAGA! rodzajnik określony w połączeniu z liczbą mnogą nazwiska oznacza:
  I signori Rossi = I Rossi – Państwo Rossi.
 • przed orzecznikiem rzeczownym lub rzeczownikiem:
  określającym cechę stałą, gatunek, zawód, pochodzenie, wyznanie, stanowisko łub pełnioną funkcję:
  Carlo è studente. – Karol jest studentem.
  Siamo polacchi. – Jesteśmy Polakami.

GARŚĆ PLIKÓW DO TEORII I ĆWICZEŃ

Rodzajnik określony, nieokreślony i cząstkowy – (teoria) wersja pdf
Człowiek cz. I – wersja pdf
ćwiczenia – rodzajnik, cz. 1 (strona www)
ćwiczenia – rodzajnik, cz. 2 (strona www)
ćwiczenia – rodzajnik, cz. 3 (strona www)
rodzajnik – ćwiczenia + rozwiązania – wersja pdf

Jak przygotować się do #Matura2017 z języka włoskiego, cz. 2, słownictwo (matura ustna)

Kiedy zabieramy się za powtórkę materiału z języka obcego do matury, to najczęściej zaczynamy od powtórek gramatyki. Owszem, jest ważna, ale pamiętajmy, że język obcy składa się nie tylko z zagadnień gramatycznych, ale i ze słownictwa. Jedno bez drugiego przecież nie istnieje, nie funkcjonuje.

W pierwszej części trójdzielnego wpisu na temat powtórek do matury, zająłem się gramatyką. Dziś, więc czas na słownictwo.

Do matury najlepiej przygotować się ze słownictwa wszelakiego. Brzmi groźnie, prawda? Ale można też usystematyzować je i ściśle je skategoryzować w pewne obszary zagadnień. Proponuję podział słownictwa na obszary takie jak:
1. Człowiek
2. Dom
3. Szkoła
4. Praca
5. Życie codzienne i towarzyskie
6. Żywienie
7. Zakupy i usługi
8. Podróżowanie i turystyka
9. Kultura, media i sport
10. Nauka i technologia
11. Świat przyrody i zdrowie
12. Państwo i społeczeństwo
13. Inne

Każdy z powyższych obszarów możemy podzielić bardziej szczegółowo. I tak np.:

Obszar 1 – dane osobowe, wygląd zewnętrzny, charakter, emocje, uczucia, części ciała.

Obszar 2 – dom, meble, wyposażenie łazienki, wyposażenie kuchni, wyposażenie pokoju, sprzęt AGD, przymiotniki opisujący dom (np. przytulny, funkcjonalny, wygodny).

Obszar 3 – system oświaty w Polsce i we Włoszech, przedmioty szkolne, wyposażenie plecaka, piórnika.

Obszar 4 – zawody, jak pisać CV, rozmowa kwalifikacyjna, oferty pracy, problem bezrobocia.

Obszar 5 – rodzina, relacje międzyludzkie, święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocne, życie codzienne (poranek, zwyczajny dzień), czas wolny (wakacje, bar, biblioteka, spacer, itp.).

Obszar 6 – nazwy potraw, przyprawy, napoje, posiłki, nakrycie stołu, stopnie wysmażenia J, przymiotniki opisujące zmysł smaku, przepisy, nazwy warzyw i owoców, nazwy ryb, dieta.

Obszar 7 – nazwy towarów, nazwy ubrań, nazwy butów, słownictwo typowe dla zakupów

Obszar 8 – na dworcu kolejowym, środki transportu, na lotnisku, w hotelu, zakwaterowanie, recepcja, kemping, wypadek.

Obszar 9 – nazwy zawodów artystycznych (np. malarz, gitarzysta, kompozytor), nazwy instrumentów, teatr, życie kulturalne, malarstwo, kino, TV, radio, prasa, dyscypliny sportowe, spotkania sportowe (np. Olimpiada, turniej, mistrzostwa), nazwy sportów ekstremalnych.

Obszar 10 – instrukcja obsługi, nazwy sprzętu domowego, słownictwo związane z komputerem (np. klawiatura, mysz, drukarka), telekomunikacja i system informatyczny.

Obszar 11 – nazwy zwierząt, nazwy ryb, nazwy drzew, nazwy ptaków,  nazwy mórz i oceanów, nazwy najważniejszych pasm górskich, nazwy jezior, prognoza pogody, zjawiska meteorologiczne, system sanitarny, nazwy chorób, uzależnienia.

Obszar 12 – systemy polityczne na świecie, w Polsce i we Włoszech, Unia Europejska.

Obszar 13 – jest to słownictwo zebrane z różnych innych materiałów, które będziecie czytać „przy okazji”, bądź „dla przyjemności” 🙂

Powyższe obszary tematyczne i ich rozwinięcie należy traktować jako przykłady i stanowczo zachęcam do poszerzania zakresu słownictwa związanego z danym obszarem, a nawet tworzenie własnych obszarów. Pomoże to usystematyzować już zdobytą wiedzę i pozwoli zorientować się w brakach jakie posiadamy w naszej głowie.

img_20161230_080637

Jak się uczyć słownictwa? Na to niestety nie ma jednej, sprawdzonej metody. Ile osób uczących się, tyle metod. Zachęcam jednak do kreatywnej nauki, np. poprzez mapy myśli, poprzez zabawę, np. słuchanie piosenek i wyłapywanie słówek (tu przychodzę do Was z pomocą w środy z cyklem #MuzyczneŚrody). Twórzcie fiszki (link do czystych fiszek do samodzielnego tworzenia pod tekstem, wersja do druku), podkreślajcie słowa na kolorowo w tekście, układajcie krzyżówki, budujcie skojarzenia, nagrywajcie siebie na dyktafon (w sumie każdy smartfon ma taką możliwość), poszukujcie przeciwieństw i synonimów, tropcie tzw. fałszywych przyjaciół. Załóżcie zeszyt i zapisujcie w nim każdą ciekawą dla Was informację. Tym samym tworzycie swoistą „książkę”. Najlepiej uczyć się także słówek w ich naturalnym środowisku, a więc poprzez kontekst. Najlepiej poprzez czytanie książek w języku obcym. Pisałem o tym TUTAJ. Napiszcie w komentarzu jakie Wy macie metody nauki słówek i jakie obszary słownictwa można dodać do moich powyższych propozycji.

czyste fiszki (pdf, do wydruku)

Znajdźcie swoją metodę, a sukces gwarantowany!

Zajrzyjcie do części pierwszej cyklu #Matura2017, dotyczącej gramatyki w aspekcie matury.

 

Zapisz

Zapisz

Jak przygotować się do #Matura2017 z języka włoskiego, cz. 1, gramatyka

Może wielu z Was to zdziwi, ale zamierzam napisać maturę z języka włoskiego. Tak! Maturę! Mimo że egzamin maturalny zdawałem dawno temu, a nawet bardzo dawno, bo w 2001 r. to jednak Los chciał abym znów zasiadł przed szanowną komisją egzaminacyjną. Kiedy kończyłem liceum, nie musiałem zdawać na maturze języka obcego. No tak wyszło. I nie zdawałem. Skupiłem się na języku polskim i historii gdyż to historia właśnie była mi potrzebna by iść dalej na studia historyczne. W każdym razie pomysł padł, i dążę do celu. Ktoś zapyta „dlaczego matura, a nie certyfikat?”. Dlatego, że potrzebuję maturę z języka obcego (w moim wypadku włoskiego) aby móc startować na filologię włoską. Czy się uda? Czas pokaże, ale jeśli nie spróbuję to nie dowiem się czy było warto.

img_20161230_080330Zaplanowałem dwa wpisy dotyczące przygotowania do matury. Pierwsza notka (dzisiejsza) poświęcona będzie części gramatycznej. W drugiej zajmę się częścią leksykalną, czyli słownictwem. Kto wie? Może komuś z Was pomogę trochę w ogarnięciu tego przedsięwzięcia.

Zaczynamy…

Nie oszukujmy się. Na naukę jest już za późno. Tak! Za późno. Jedyne co możesz teraz zrobić to zacząć gruntowne powtórki. Zapewne nauczysz się jakichś nowych rzeczy, ale będą one wynikiem materiału, na który wcześniej nie natrafiłeś. Tym materiałem może być np. artykuł w Internecie. Jeśli jednak bimbałeś całe lata szkoły, a matura z języka włoskiego była dla Ciebie abstrakcją, to wiedz, że staje się realiami Twojego życia.

Nauka języka obcego to ciągłe powtarzanie rzeczy nawet tych, które wydają się bardzo łatwe. Wiedz jednak, że te „bardzo łatwe” najszybciej nam ulatują, bo ich nie powtarzamy, nie ćwiczymy. Co z tego, że potrafimy rozkminić ćwiczenie dotyczące następstwa czasu jak nie pamiętamy jak kupić chleb w sklepie czy zapytać o drogę. Dlatego ważny jest czas, jaki poświęcamy, nie tylko na zasadniczą naukę, ale także na powtórkę.

Zaplanuj swoją naukę z miesięcznym planerem
miesięczny planer nauki (wersja pdf, do druku)

Za parę dni nowy rok. Od 1 stycznia do matury z języka włoskiego będą nas dzielić jedynie 142 dni. Bowiem matura pisemna z języka włoskiego w 2017 r. odbędzie się 23 maja. Wykorzystaj ten czas na gruntowne powtórki zarówno materiału gramatycznego jak i leksykalnego.

Na swojej stronie internetowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) zamieściła informator o egzaminie maturalnym z języka włoskiego (obowiązującym) od roku szkolnego 2014/2015 (kliknij w link, aby otworzyć informator). Znajdziemy w nim informacje jak wygląda struktura egzaminu, z jakich części się składa, jak oceniana jest praca maturalna. Znajdziemy także „zakres środków gramatycznych (poziom podstawowy i rozszerzony)” (link poniżej). Jest to zakres obowiązkowych zagadnień maturalnych dotyczących gramatyki. CKE proponuje 11 zjawisk gramatycznych. Są to:
1. Rodzajnikimg_20161230_080615
2. Rzeczownik
3. Zaimek
4. Liczebnik
5. Przymiotnik
6. Przysłówek
7. Przyimek i spójnik
8. Czasownik
9. Tryby i czasy
10. Zdania pojedyncze
11. Zdania złożone

zakres środków gramatycznych
(poziom podstawowy i rozszerzony)

Na swoje potrzeby zmodyfikowałem odrobinę listę tak, aby mieć równe 10 zagadnień. Dlatego też „zdania pojedyncze” i „zdania złożone” potraktowałem, jako jedno zagadnienie. Z „trybów” usunąłem „czasy” i dodałem je do „czasownika”. Szczegóły znajdziecie w tabeli poniżej.

Rozkład powtórek do matury (tabela)

Jak działa tabela powtórek? Każdy miesiąc podzielony jest na dwie części tj. po dwa tygodnie każda. I tak:

– w I połowie stycznia powtarzamy rodzajnik i rzeczownik
– w II połowie stycznia powtarzany zaimek i liczebnik

– w I połowie lutego powtarzamy przymiotnik i przysłówek
– w II połowie lutego powtarzamy przyimek + spójnik

– w I połowie marca powtarzamy czasownik + wszystkie czasy
– w II połowie marca powtarzamy tryby

– w I połowie kwietnia powtarzamy zdania pojedyncze i złożone
– w II połowie kwietnia powtarzamy ten materiał, który sprawił nam największy problem w zapamiętaniu, bądź, z którym mieliśmy trochę więcej kłopotu niż sądziliśmy, ale bez paniki, jest jeszcze odrobina czasu, z naciskiem na odrobina 🙂

do 10 maja proponuję przeglądanie materiału całościowo, który powtórzyliśmy, już bez głębszego wgryzania się w temat, ponieważ nie ma na to czasu. To czas, w którym możemy już tylko mówić sobie pod nosem przeglądając notatki „to umiem, to pamiętam, a to banalne
od 11 maja do 20 maja to czas gruntownej powtórki słownictwa, nie dokładajmy jednak już zupełnie nowego słownictwa. Powtarzajmy to, czego się nauczyliśmy. Nowe słówka, których i tak nie zapamiętamy (niestety) spowodują tylko frustrację i jedno hasło w głowie „nic nie umiem, nie mogę zapamiętać jednego słowa”. Umiesz, pamiętasz!

23 maja 2017 r. wstań odpowiednio wcześniej, zjedz śniadanie, napij się kawy, herbaty, soku i idź na egzamin. Przecież powtarzasz od stycznia, więc…

WIESZ, PAMIĘTASZ, ZDASZ!!!

Ps. podane wyżej metody powtórek są tylko przykładem. Jeśli masz inne metody i sposoby na powtórki, podziel się nimi w komentarzu.  🙂

Zapisz

Zapisz